Inspirationsdag om inkludering, mångfald, ökad lönsamhet och attraktiv verksamhet

2022-10-12 - 09:00
Garveriet i Floda

Vill du rusta ditt livsmedelsföretag för framtiden och hitta möjligheter till att ställa om till en mer inkluderande arbetsplats?
Här får du chans att diskutera och inspireras för att hitta möjligheter hur du kan skapa en mer attraktiv verksamhet som förbättrar lönsamheten.

Garveriet i Floda kommer inleda dagen med att berättar hur de arbetar med omställning, hållbarhet och lokal matproduktion. Därefter får vi lyssna till Sandra Mattsson från RISE, som berättar om vad vi kan göra för att bli en ännu mer inkluderande och attraktiv verksamhet. Johan Tjernell VD på Husmuttern kommer att ge exempel på hur vi kan skapa verklighet av jämlikhet och mångfald. Vi kommer också få lyssna till Agnetha Björnsdotter Berglund, Lokalproducerat i Väst och från STOLT – Lidköpings Kvinnliga Affärsnätverk som berättar hur nätverk ger inspel och berikar.
Vi kommer att varva presentationer med diskussioner i syfte att ge dig nya verktyg inför framtiden och goda idéer att ta hem till din verksamhet.

För vem?
För små och medelstora livsmedelsföretag i Västra Götaland som medvetet vill satsa på jämlikhet, mångfald och utvecklas till en mer inkluderad och attraktiv verksamhet.

Preliminärt program

09.00 Ta hjälp och stöd i ditt företags utveckling
Maria Holmkvist Livsmedelsacceleratorn
Marcus Nyström, Lokalproducerat i Väst
09.15 Restaurang Garveriet
Garveriet berättar om sin väg till en attraktiv verksamhet
09.30 Attraktiv verksamhet – vad handlar det om?

Sandra Mattsson, forskare inom Människa-Automation interaction, RISE
10.10 Paus och fika

10.30 Så här kan du skapa en attraktiv verksamhet

Johan Tjernell, VD Husmuttern
11.15 Kvinnligt nätverk – varför då?

Agnetha Björnsdotter Berglund, Lokalproducerat i Väst
11.50 Summering och utvärdering av dagen

12.00 Lunch

Vi bjuder på lunch på Garveriet för den som vill fortsätta att nätverka

Begränsat antal platser!

Välkommen!

Anmäl dig senast den 6 oktober på länken här