Jordhälsa i Ekologisk odling, med fokus på grönsaksodling

2019-12-03 - 13:00
Hushållningssällskapet i Skara Järnvägsgatan 18 532 30 Skara

Välkommen på kurs!

Tisdag 3 december kl 13-16:30 på Hushållningssällskapet i Skara

Under denna eftermiddag kommer vi att prata jordhälsa, mull och om mikrolivet i jorden. Hur fungerar biokol och hur tillverkas denna? Vi talar även om hur man får växtnäringen att räcka under hela kulturtiden. Mellangrödor i grönsaksodling är en viktig parameter. Vi får tips på enkla billiga eftergrödor som blir rätt i växtföljden samt om man kan använda mellangrödor som biosanerare. Möjliga stöd att söka och så ett företagsexempel från en lokal biokolsproducent avslutar dagen.

Jordhälsa
• Fokus på jordhälsa, markmikrolivet och vad är mull?
• Biokol, eftergrödor och växtnäringsförsörjning under en hel kulturtid
Pauliina Jonsson, ekologisk rådgivare Jordbruksverket

Mellangrödor och dess egenskaper för odlingen och som biosanerare.
Ann-Charlotte Wallenhammar, Forskning och utveckling, HS Konsult Örebro

Möjliga stöd och bidrag, aktuella inom klimat och ekologisk odling
Hetty Kuiper-Smeenk, Ekonomirådgivare, Hushållningssällskapet Västra

Företagsexempel: Inblick från lokal biokolsproducent och deras erfarenheter och väg fram till detta.
Kristine Ivarsson, Växtodlingsrådgivare Hushållningssällskapet Västra

Kostnad för dagen inklusive fika är 200 kr ex moms. Detta faktureras.

Anmäl dig senast fredagen 29 november 2019 på: www.hushallningssallskapet.se/kalender
Anmälan är bindande.
Vid frågor kontakta kristine.ivarsson@hushallningssallskapet.se 0511-248 46 eller marie.hanson@hushallningssallskapet.se 0521-725525

Läs mer här