Kulturvetesorter för ekologisk odling

2018-10-29 - 14:00
Garverivägen 15 Floda Västra Götaland 44831 Sverige

OM SKILLNADER OCH BAKEGENSKAPER

Lokalproducerat i Väst tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna och Allkorn bjuder in till ett seminarium riktat till bagerier och intresserade primärproducenter med fokus på kulturvetesorter och ekologisk spannmålsodling.

Läs mer här