Kulturvetesorter för ekologisk odling

2018-10-17 - 09:00
Garveriet Garverivägen 15 Floda Västra Götaland

Lokalproducerat i Väst tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna och Allkorn bjuder in till ett seminarium riktat till bagerier och intresserade primärproducenter med fokus på kulturvetesorter och ekologisk spannmålsodling. Detta är ett samarrangemang med Gröna Möten och görs inom ramen för Interreg NSR-projektet REFRAME. Enklare förtäring ingår.

Anmäl dig via evenemanget nedan senast 21-10-2018.

Vid frågor  kontakt Ulrika Åkesson, Agroväst, ulrika.akesson@agrovast.se eller Malin Andersson, Lokalproducerat i Väst, malin@lpiv.se

http://gronamoten.se/kalender/kulturvetesorter-for-ekologisk-odling/