Lokal matmässa 2018

-

Branschmässan där producenter möter representanter från dagligvaruhandeln. Här får du som producent tillfälle att visa upp dina produkter, nätverka och skapa kontakter direkt med dagligvaruhandeln. Mässan är inte öppen för allmänheten utan syftar till kontaktskapande och nätverkande mellan producenter och butiker.