Odlingsförutsättningar för god bagerikvalitet i kulturspannmål

2020-10-10 - 2020-10-20 - 13:00
Degeberg Gård https://gronamoten.agrovast.se/platser/degeberg-gard/ 13:00-16:00 Region Skaraborg

STUDIEBESÖK MED FÖREDRAG PÅ DEGEBERG I LIDKÖPING

Många småskaliga bagerier väljer kulturspannmål och efterfrågan på regionalt odlade råvaror till västsvenska bagerier ökar. I takt med ökad kunskap både hos bagare och konsumenter lyfts kvarnteknik fram som väsentligt för bagerikvaliteten.
Gården Degeberg i Lidköping har under 2020 investerat och byggt ny anläggning för malning med både stenkvarn och virvelkvarn. De gamla kulturspannmålen visar sig ge både hög och jämn skörd på låg insats. Ny teknik på gång som möjliggör att man kan förutse spannmålens proteinhalt inför skörden och spåra spannmålen från fält till konsument.  Lyssna till intressanta föredrag av Allkorn och Agroväst i samband med studiebesöket.

Anmälan