Öka dina kunskaper kring energianvändning

2023-05-09 - 12:00
Frans Perssons väg 6 Göteborg

NÄTVERKSTRÄFF 9 MAJ 

Livsmedelsnätverk för energieffektivisering i Västra Götaland
Nu kan du anmäla dig till den första nätverksträffen för livsmedelsföretag som vill öka sina kunskaper kring energieffektivisering. Första träffen hålls den 9 maj i Göteborg. I denna workshop arbetar vi tillsammans med analysen av företagens eleffektdata och vi diskuterar och ger tips för arbetet med Energiledning. Vi avslutar med konkreta tips för energieffektiviserande åtgärder inom disk och rengöring.

Nätverksträff 1 – Analys och insatser för effektiv energianvändning
När: 9 maj onsdag kl 12.00 -16.00 (inkl lunch)
Var: Frans Perssons väg 6, Göteborg

Nätverksträffen möjliggörs genom delfinansiering av Omställningslyftet och är ett samarrangemang mellan Livsmedelsacceleratorn, Lokalproducerat i Väst och Energikontor Väst.

Inför träffen behöver du:

Vi behöver din anmälan och timdata senast den 5 maj.

Det går bra att komma flera personer från samma företag. Glöm inte fylla i specialkost om så önskas.

Program 9 maj

12.00 Mingellunch (frivilligt, föranmälan krävs)

13.00 Välkommen och introduktion till nätverket
Maria Holmkvist, Livsmedelsacceleratorn
Marcus Nyström, Lokalproducerat i Väst
Peter Berg, Energikontor Väst

13.15 Energianalys – introduktion och workshop
Energianalysen hjälper oss förstå energianvändningen på företaget. Vi visar hur timdata över företagets eleffektuttag kan användas som ett verktyg i analysarbetet. I en workshop arbetar vi sedan tillsammans i grupper med skarp timdata från medverkande företag.
Magnus Flink, Energikontor Väst

14.30 Energiledning – Introduktion, självskattning och diskussion
Energiledning handlar med systematiskt och strukturerat energiarbete. Vi går igenom de delar som ger grund för arbetet och förutsättningar för kontinuitet och ständig förbättring. Vi använder oss av metodiken i Energimyndighetens energitrappa och avslutar passet med att göra en självskattning och en gemensam diskussion.
Peter Berg, Energikontor Väst

15.15 Disk och rengöring
Lars Hamberg, RISE

15.45  Introduktion och arbete inför nästa nätverksträff
Nästa nätverksträff är planerad den 9 maj. Vid detta tillfälle går vi djupare in kring Energiledning med fokus på mål och nyckeltal för energistyrningen. Vi fördjupar oss ytterligare i specifika åtgärder som berör livsmedelsindustrin.

16.00 Avslut

Läs mer och anmäl dig här