Öka ditt genomslag på den regionala marknaden

2019-05-28 - 13:00
Crea Diem Bokcafé Kyrkbyn Od LJUNG Västra Götaland Sjuhärad 52496

HUR STÄRKER DU DIN KONKURRENSKRAFT GENOM EFFEKTIV MARKNADSFÖRING

Den växande efterfrågan på lokal mat med känt ursprung och hög kvalitet skapar nya affärsmöjligheter för regionala livsmedelsproducenter. En ökad förädlingsgrad och insatser för att minska antalet mellanhänder bidrar till en stärkt lönsamhet. Men hur ser du till att sticka ut i ett växande sortiment av lokala produkter? Vilka marknadsförings-kanaler ger bäst genomslag för just din produkt? Seminariet vänder sig till dig som idag har en livsmedelsproduktion och som är redo att ta steget att skala upp i volym och bredda sitt marknadssegment.

Seminariet görs som ett samarrangemang mellan Gröna Möten och Lokalproducerat i Väst och sker inom ramen för EU-projektet Efterfrågedriven samverkan för kortare livsmedelskedjor och stärkt konkurrenskraft. Det är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

PDF: Effektivmarkndsföring20190528

            Lokalproducerat I Väst AB        
Läs mer här