Studieresa småskalig slakt med Eldrimner – södra Sverige

2022-05-09 - 2022-05-11 - 08:00
Stockholms Centralstation Avresa därifrån med buss

En resa för dig som funderar på att bygga ett småskaligt slakteri. Oavsett hur långt du kommit i planeringen och oavsett vilka djurslag du vill kunna ta hand om, får du här tillfälle att samla intryck, ställa frågor, ta del av andras erfarenheter och få en bättre grund för avvägningar samt inspiration till ditt eget projekt.

Under resan gör vi åtta till tio studiebesök på olika slakterier från Stockholm till Göteborg. Slakterierna slaktar antingen enbart gårdens egna djur, legoslaktar åt andra, gör båda delarna eller fungerar som vilthanteringsanläggning. I vissa fall kommer det finnas charklokal, butik eller annat intressant att besöka utöver själva slakteriet.

Information om den aktuella lagändringen som gäller slakt på härkomstgård ingår även i studieresan.

Med oss på resan har vi Anders Åkerberg som arbetar som slakterikonsult. Han har arbetat som senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket och har stort engagemang för det småskaliga och specialiserad på bygg- och hygienfrågor, även om han kan hela processen när det gäller att planera och bygga ett slakteri. Detta är ett gyllene tillfälle att ha möjlighet att ställa frågor och få expertråd. Om du redan har ritningar, eller enbart enkla utkast till ritningar, kan du ta med dem för att få råd om exempelvis flödesschema.

Start: Vi samlas och startar resan den 9 maj vid Stockholm Centralstation. Därifrån åker vi buss kl 08.00.

Slut: Efter sista studiebesöket ha möjlighet att åka vidare med vår buss till Göteborg Central, framme senast kl 18.30 den 11 maj.

Boende: Två nätter inkl. frukost, bussresa, måltider och fika ingår. Resa till och från start- och slutplatsen ordnar och betalar du själv. Du meddelar vid anmälan om du vill bo i enkel- eller dubbelrum och om du behöver specialkost.

Vill du ha information om vilka företag som kommer att besökas kan du kontakta Katrin Schiffer.

Resans syfte är att via studiebesök få insyn i olika slakteriföretagares verksamheter och koncept och kunna ta del av deras resonemang och erfarenheter. Exempelvis gällande bygg, hygien, djurhantering, avfallsfrågor, kylsystem, kring kontakten med relaterade myndigheter, avgifter, kontroller och så vidare. Målet är däremot inte att beskåda bedövning och avblodning under pågående slaktdagar och det är heller inte fokus på förädling vid denna resa. Om vi besöker ett ställe under pågående slakt, kan vi försöka ordna att du kan titta på om ägaren/personalen instämmer, men vi respekterar om det inte skulle vara fallet.

Vill du förhandsinformera dig kring den aktuella lagändringen gällande slakt på härkomstgård kan du kika här https://www.eldrimner.com/branscher/53621.slakt_pa_harkomstgard.html

Vi har förmånen att ha med oss referensgruppen från RISE-projektet om att skriva en nyutgåva av Idéhandboken för småskalig slakt. Vill du titta på den gamla versionen hittar du den här https://www.eldrimner.com/core/files/8086.JTIslakthandbok07web.pdf och dina synpunkter kring den kommer tas tacksamt emot.

Projektledningen av RISE-projektet för uppdateringen av branschriktlinjerna för småskalig slakt följer också med på resan och kan vara värdefulla att bolla med. Vill du titta på den gamla versionen som håller på uppdateras hittar du den här https://www.eldrimner.com/core/files/JTI-rapp%20Branschriktlinjer%20sm%C3%A5skalig%20slakt.pdf

https://www.eldrimner.com/utbildning/54051.studieresa_smaskalig_slakt-sodra_sverige.html

Anmäl dig här