Tillbaka

Handbok för småskalig livsmedelsproduktion

I samverkansprojektet Affärsboosten har Lokalproducerat i Väst och Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans tagit fram denna handbok för att underlätta och förenkla för dig som ska starta eller som precis har startat en småskalig livsmedelsproduktion.

Bakgrunden till handboken är att livsmedelsproducenter efterlyst en lättläst informationsguide med det man behöver tänka på när man startar en livsmedelsverksamhet och ett underlag för egenkontroll, samt förslag på arbetsrutiner för livsmedelsproduktion.

Syftet med handboken är att ge dig, som blivande livsmedelsföretagare information som du behöver för att tillverka säkra livsmedel. Den ska också underlätta för dig att skapa ett system för egenkontroll – det vill säga arbetsrutiner för god livsmedelshygien, riskhantering och myndighetskontroll.

Målet med handboken är att du som producent ska få lättläst information och vägledning kring det du behöver tänka på och sätta dig in i när du ska starta en livsmedelsverksamhet, så du på ett enkelt sätt ska kunna identifiera, hantera och minimera riskerna i din produktion och producera säkra livsmedel. Efter att läst handboken ska du ha en bild av hur du skapar ett egenkontrollprogram som är relevant för din verksamhet, vad du ska tänka på när du utformar din lokal, hur du ska hantera dina risker, samt fått en inblick i vilka tillstånd och myndighetskontakter som behövs.

Ladda ned handboken här