Vi bevakar producenternas intresse och efterfrågan av kompetensutveckling och utbildningar genom våra samarbetspartners. Som del av vårt nätverk har ni även möjlighet att påverka vilka utbildningar och kurser som ni behöver för att öka kompetensen i ert företag.

Vi står för omvärldsbevakning, kunskapsspridning  och informationsinsamling som vi sprider i vårt nätverk via hemsida, Facebook och nyhetsbrev. Vi tar till vara på idéer för att skapa projekt som kompletterar vår ordinarie verksamhet.