Kontakt

Välkommen att kontakta någon av våra kunniga rådgivare. Vare sig du behöver hjälp med exempelvis utveckling, certifiering eller någonting branschspecifikt har vi kompetensen och erfarenheten för att lyfta ert företag.

Lokalproducerat i Väst

Marcus Nyström
0705 15 58 20
Mig kan man kontakta när man har processteknologiska frågor eller allmänna frågor om LPIV:s verksamhet samt specialkunskap inom mejerifrågor
Agnetha Björnsdotter Berglund
Kommunikation
0702-177874
Cecilia Faktus
Rådgivare
0733 79 41 34
Kontakta gärna mig om ni har frågor om certifiering, livsmedelslagstiftning och nätverk. Branschrådsansvarig för mejeri & ägg.
Anna Skaffman
Kommunikatör och rådgivare
070 829 09 45
Kontakta mig om du har frågor kring varumärke och identitet, kommunikation och marknadsföring inom traditionella medier såväl som digitala plattformar.

Lokal Meny

Malin Andersson
Projektledare
0724 02 56 06
Kontakta mig gärna med era frågor kring personal och organisationsutveckling.
Mattias Hjortenhed
Rådgivare
0702 55 80 75
Mig kontaktar du gällande frågor kring försäljning mot dagligvaruhandel, grossist- och restaurangverksamhet samt storhushåll. Har också lång och god erfarenhet inom logistik och logistikfrågor.
Erica Olsson
Delprojektledare - Lokal Meny Grön & Digital
0720 78 29 67

Övriga

Fredrik Folke
0500 10 59 61
Carina Ombert
Ekonomiansvarig
0325 61 86 22
Huvudsakligt område: Ekonomi och fakturering för Lokalproducerat i Väst (ej rådgivning till företag) Övriga engagemang: Konsult på Rådgivarna i Sjuhärad