I nuläget finns hubbarna här:

Dessutom går det bra att lämna varor direkt på GLC vid Angeredsbron i Göteborg.

Leveranserna till kunder i hela Västra Götaland via våra hubbar ökar hela tiden, vilket både vi på LPIV och GLC gläds åt. Det gör emellertid att det blir allt viktigare att vi har bra rutiner som sköts för leveranserna. GLC har otroligt mycket varor att hantera och alla de här rutinerna är till för att säkra att leveranserna kommer i rätt tid till rätt kund.

• Första gången Ni skickar varor skall Ni meddela GLC att Ni är anslutna till LPIV och vilken adress fakturan skall skickas till!
• Det är viktigt att varje gång meddela till GLC att man avser att skicka varor från hubben. Skicka ett bokningsmail senast förmiddag dagen innan det skall avgå från hubben till distribution@glc.se (det går även att faxa till 031 7273110 eller att ringa till 031 7273100). Mail föredras och är säkrast anser GLC. Gör en bokningsmall där det framgår vem du är, vilken hubb du ska använda och vilken kund som skall ha varorna.
• Förpacka produkterna i kartonger eller SRS-backar och märk varje kartong/back med vem det är från och vem det skall levereras till. Om det är flera kollin till varje kund, t.ex. 3 kollin, skall det även märkas med 1/3, 2/3, 3/3 osv. Leverera till hubben tisdag eller tidigt onsdag morgon. (Eventuella avvikelser vid helgdagar meddelas)
• Följesedlar skall finnas i 3 ex. Lägg kundens följesedel bland varorna och lämna 2 till hubben. Markera gärna i vilken låda ni lägger följesedeln om ni skickar mer än 1 låda.
• Alla transporter och omlastningar sker i kyla 2 – 6 grader.
• Faktura för transporten kommer från GLC.
• Om gods förkommit eller fattas vid leveransen skall detta anmälas till GLC senast 7 dagar efter leveransdagen på mail:reklamation@glc.se Om GLC skall ersätta skadat eller försvunnet gods skall faktura skickas till; GLC, Box 4163, 42204 Hisings Backa märkt med ”Katarina”.

Avtal med DHL
Lokalproducerat i Väst har också ett avtal med DHL för våra producenter. DHL hämtar alltid hemma hos producenterna, här används alltså inte hubbarna utan leveransen går direkt från producent till kund. Dock med omlastning, men är framme dagen efter. Här kan man alltså skicka vilken dag man vill och DHL kör över hela landet och Europa också om någon behöver exportera sina varor. DHL kör inga kyltransporter så det är mest lämpat för kolonialvaror som inte behöver kyl eller frys.

Avtal med Erling Anderssons åkeri i Skara
Det finns också ett avtal mellan Lokalproducerat i Väst och Erling Anderssons åkeri i Skara vad det gäller kyl och frystransporter över hela landet.

För mer information om hubbarna, DHL och Erling Anderssons åkeri kontakta Malte på malte@lpiv.se eller 0705 89 51 07. Gäller även ansökningshandlingar till DHL.

 

Arbetet med hubbsystemet och logistik är en del i projektet REFRAME.