Lokalproducerat i Väst vill hjälpa dig att bli mer hållbar 2018

Vi startade igång vårt hållbarhetstema med ett välbesökt Storting på Vatten Restaurang & Kafé i Skärhamn på Tjörn för drygt en månad sedan. Syftet med dagen var att få igång tankeverksamheten och medvetenheten kring hållbarhet. Det genomfördes exempelvis en övning där alla fick fylla i tre ord som de tyckte beskrev hållbarhet. Orden skapade ett ordmoln som bildligt visade att betydelsen av hållbarhet kan vara väldigt olika beroende på vem man är och vad man har för utgångsläge. De ord som stod ut mest var dock långsiktighet, medvetenhet, lokalt, miljö, ansvar och ekonomi. Viktiga grundstenar i hållbarhetsfrågan. Ett exempel på att hållbarhet kan betyda olika beroende på vad för typ av företag man driver blev tydligt när vi pratade ekonomi. Hållbar ekonomi eller ekonomisk hållbarhet? Två sidor av samma mynt eller två helt olika saker? Vi kan vara överens om att hållbarhet är en komplex fråga men också nödvändig fråga att ta tag i.

 

Vi sammanställer nu informationen som vi fått genom utvärderingen och kommer inom kort att presentera ett antal spår inom temat hållbarhet som vi kommer jobba med under 2018. Tanken är att vi ska beröra alla tre perspektiv på ett eller annat sätt. Håll utkik i nästa nyhetsbrev som kommer i slutet av mars för mer information.