Tillbaka

LokalSam

I juni 2021 startar Lokalproducerat i Väst sitt nya projekt LokalSam.

LokalSam är ett projekt som finansieras genom europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet drivs helt och hållet i Lokalproducerat i Västs regi. Syftet med projektet är att stödja en samverkan mellan aktörer där de inte enskilt har tillräcklig vinning för att utveckla det som projektet vill åstadkomma. Gemensamt och genom samarbete kan de utveckla och skapa nya produkter/system som i sin tur öppnar för nya jobb.

Vi kommer bland annat jobba med nya produkter kopplade till lokalproducerade livsmedel genom att utveckla konceptet svinnförädling. Vi kommer också introducera ett antal nya samarbeten mellan livsmedelsaffärer och nätverk av lokala producenter under exempelvis varumärket Bygdens delikatesser. Affären blir navet i samarbetet men gemensamt skapas ett utrymme för lokalt producerade livsmedel i en speciellt avsatt avdelning, en så kallad shop in shop.

I projektet kommer vi försöka öka medvetenheten hos butikspersonal och slutkonsument. Tanken är att producenterna samlas i en gemensam insats, där producenterna kommer nyttja Bygdens Delikatesser som varumärke. Allt för att öka igenkänningsfaktorn i butik.

Första pilotbutiken är i gång och fler väntas hoppa inom kort.

Följ oss gärna på Facebook för att se utvecklingen inom projektet. Är du intresserad av att vara en del i detta kontakta oss på Lokalproducerat i Väst för att veta mera.

Kontaktperson svinnförädling:

Cecilia Faktus
cecilia@lpiv.se
0733 79 41 34s

Kontaktperson butiksförsäljning:

Mattias Hjortenhed
mattias@lpiv.se
0702 55 80 75