Gäsene Mejeri

Sveriges minsta mejeriförening, ägda av 26 bönder inom en radie av 25 km från mejeriet. I anslutning till mejeriet ligger vår ostbutik som är ett välkänt faktum i bygden och med åren har våra goda närproducerade ostar spridit sig långt utanför Gäsene Härads ängar.