Tillbaka

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk, skadar sig eller dör på grund av sitt arbete. I arbetsmiljö ingår fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/

För att underlätta arbetet med arbetsmiljön finns en rad olika hjälpmedel. Prevent erbjuder utbildningar, checklistor, inspirationsartiklar, faktaböcker och webbplatser. 

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete:

https://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/

Länk till checklistor och blanketter Prevent:

https://www.prevent.se/checklistor/

IP Arbetsvillkor

IP Arbetsvillkor är en certifiering för schyssta arbetsvillkor och trygga arbetsgivare. En certifiering som innebär att man har kvalitetssäkrat sitt arbete med arbetsvillkor, arbetsmiljö samt socialt ansvarstagande. Med denna certifiering har man bevis för att verksamheten uppfyller arbetsmarknadens lagar och regler. I

IP Arbetsvillkor är en kompletteringsmodul vilket innebär att den kan vara den enda IP modulen som en verksamhet är certifierad mot men den kan också vara en modul som kompletterar en annan IP modul.

Följande områden innehåller IP Arbetsvillkor:

  • Ledning och organisation
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsrättsliga regler – Egna anställda
  • Arbetsrättsliga regler – Inhyrd arbetskraft
  • Boende

Läs mer om IP Arbetsvillkor:

http://www.sigill.se/ip-arbetsvillkor

Ergonomi

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet – det krävs att man ser helheten.

Läs mer om ergonomi på Arbetsmiljöverket

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning—ergonomi/

Rehabilitering

Rehabverktyget är ett stöd för dig som är chef och har ansvar för det praktiska rehabiliteringsarbetet. Här kan du räkna ut var sjukskrivna medarbetare befinner sig i förhållande till Försäkringskassans rehabiliteringskedja. Du får veta vilket ansvar du har som chef. Du får också tips för hur du kan jobba hälsofrämjande och förebyggande.

Läs mer om verktyget:

http://rehab.prevent.se/Rehabverktyget/

Friskvård

Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Det kan vara friskvårdsbidrag, motionsaktiviteter och enklare förfriskningar som kaffe eller frukt på arbetsplatsen.

Läs mer om skatteverkets regler

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvard.4.7459477810df5bccdd4800014540.html

Pensioner och försäkringar

Försäkringsavtalet som tecknas hos Fora är ett färdigt paket av kollektivavtalade försäkringar. Däremot ser paketen olika ut för arbetare, tjänstemän och företagare. Paketen ser även olika ut för olika typer av företag.

Läs mer om Fora pension och försäkringsavtal

https://www.fora.se/pension-forsakring/

Bra att ha vid manuellt arbete

För att kontrollera att man inte utsätter sina anställda eller sig själv för risker vid manuellt arbete så kan följande manualer vara bra för dig att fylla i.

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/bedom-risker-vid-manuell-hantering-skjuta-dra-broschyr-adi668.pdf

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/bedom-risker-vid-manuell-hantering-lyfta-bara-broschyr-adi627.pdf