Tillbaka

Arbetsrätt

Definitioner

Arbetsrätten handlar om de regler som behandlar arbetsförhållanden, särskilt relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt), och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt). Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister.

Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19.

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

Lagar

Lagar som ligger till grund för den individuella arbetsrätten:

Lagar som ligger till grund för den kollektiva arbetsrätten

Anställningsavtal

Är du i behov av anställningsavtal finns det möjlighet att ladda ner avtal för tidsbegränsad, tillsvidare och provanställning.

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/mallar-blanketter/anstallningsavtal/

Anställnings avslutande mallar

Söker du en mall för anställningens avslutande, ibland felaktigt kallat för ”mall för uppsägningsavtal”?

Via länken hitta ett flertal avtal och att använda vid en uppsägning.

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/mallar-blanketter/uppsagning/

Sjukanmälan

Om du som arbetsgivare kräver sjukintyg från arbetstagaren direkt. Söker du mallar och info via länken.

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/mallar-blanketter/sjukanmalan–mallar/

Anmäl sjukfrånvaro för dig och dina anställda till försäkringskassan den 14:e sjukdagen via länken.

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/e-tjanster-for-arbetsgivare/anmal-sjukfranvaro

Personalhandbok

En personalhandbok är ett smidigt sätt att samla och beskriva företagets personalpolitik, arbetssätt och rutiner. Den fungerar som vägledning för era medarbetare och blir ett levande dokument som ett komplement till gällande lagar, avtal och regler. Den är till stor nytta för både för chefer och anställda eftersom den tydliggör hur en specifik situation eller uppgift ska hanteras. Båda parter har gemensamt intresse i informationen, en enhetlig personalhandbok ger transparens i företagets normer och förväntningar och bidrar på så vis till enighet och lika behandling – att alla vet vad som gäller.

Här kan du helt gratis ladda ned en perfekt mall för en personalhandbok till ditt företag. 

Mallen innehåller grundbitarna för en personalhandbok och vissa formuleringar som kan vara bra att ha med.