Tillbaka

Livsmedelshygien

Tillstånd
När du vill starta ett livsmedelsföretag, tex en gårdsbutik, café, restaurang, göra marmelader eller sälja köttlådor eller om du ska använda vatten från egen brunn i livsmedelsverksamheten måste du registrera detta hos kommunens Miljökontor. På kommunens hemsida finns mer information och anvisningar för att registrera sin livsmedelsverksamhet.

Om du vill starta en slakteriverksamhet ska du istället ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket, gäller även vid större mejeriverksamhet, chark eller styckningsverksamhet. Ska du tillverka alkoholhaltiga drycker över 15 volymprocent ska det registreras hos Livsmedelsverket.
Läs mer om att starta slakteri här
Läs mer om alkoholhaltiga drycker här

Du som är primärproducent och producerar livsmedel på gårdsnivå ska registrera din anläggning hos Länsstyrelsen. Det gäller till exempel produktion av kött, mjölk, spannmål och ägg men även jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp.
Läs mer om primärproduktion här
Läs mer om registreringen 

Lagstiftning
Via Livsmedelsverkets hemsida hittas all aktuell livsmedelslagstiftning, här kommer några av förordningarna som är en bra början att titta närmare på är:

Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien

Förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

Förordning (EG) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation. Behandlar märkning och presentation av dina livsmedelsprodukter

Förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier. Den behandlar vilka mikrobiologiska kriterier du ska ta hänsyn till i din livsmedelsproduktion. Denna förordningen kommer ligga till grund för din provtagningsplan.

Branschriktlinjer
I branschriktlinjerna kan ni få hjälp att hitta ett egenkontrollprogram och identifiera de HACCP:er som ni behöver vara uppmärksamma på för er verksamhet. Flera av branschriktlinjerna är riktade mot en mer storskalig verksamhet, men här kommer några bra exempel som riktar sig mot mindre verksamheter.

Branschriktlinjer för småbryggerier

Branschriktlinjer för hantverksmejerier

Branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning

Via Livsmedelsverkets hemsida hittar du samtliga branschriktlinjer

Kemikaliehantering
Det finns vissa krav på hur du ska hantera kemikalierna i din verksamhet och vilken information du behöver ta del av. Läs mer om det på kemikalieinspektionens hemsida.

Alkohollagstiftning
När det gäller produktion av alkoholhaltiga drycker finns ytterligare lagstiftning att ha koll på. Ni hittar en sammanställning här.