Tillbaka

Marknadskommunikation

När du ska marknadsföra dina produkter är marknadsföringslagen den centrala lagen som styr hur du får marknadsföra dig. Syftet med lagen är att motverka vilseledande och aggressiv marknadsföring.

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/marknadsforingslagen/

Miljöpåståenden i reklam. Om du använder miljöpåståenden i reklam behöver du vara försiktig. Miljöpåståenden kan ha en otydlig innebörd och kan lätt vilseleda konsumenten. Eftersom det är svårt för konsumenten att värdera miljöpåståenden ställs höga krav på att du kan bevisa det du påstår.

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/marknadsforing/miljopastaenden-i-reklam/

PRV. Patent och registreringsverket. Immateriella rättigheter är uppdelade i fyra kategorier; upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. Patent- och registreringsverket (PRV) är ansvarig myndighet för dessa rättigheter i Sverige. För samtliga rättigheter förutom upphovsrätt krävs ansökan och registrering. De immateriella rättigheterna ger rättighetsinnehavaren tidsbegränsad ensamrätt till sina tillgångar. Exempelvis ensamrätt att framställa kopior, utnyttja en uppfinning kommersiellt eller använda sig av ett varumärke eller en design. Ett företag bör ha en immaterialrättsstrategi för sina immateriella rättigheter.

<https://www.prv.se/sv/varfor-immaterialratt/ordlista/immateriella-rattigheter/>

Hemsideregistrering

Det är enkelt att registrera ett eget domännamn! I den här guiden berättar vi hur du gör. Börja med att kolla om namnet du vill registrera är ledigt.

Läs på om hur du går till väga kring att registrera din domän för att bygga din hemsida.

https://www.iis.se/domaner/registrera/

Beställarkompetens. Vid kontakt med en reklambyrå, tryckeri eller liknande för dina marknadsföringsinsatser kan det ibland vara svårt att veta vad som krävs av dig som kund, eller vad du kan förvänta dig av byrån. Ta reda på hur du skriver en brief och hur du kan undvika missförstånd.

http://www.svid.se/sv/Designprojektguiden/