Tillbaka

Söka stöd

Nya länkar under söka stöd för medlemmar

Jordbruksverket

Den 3 januari 2023 kan du börja söka projekt- och investeringsstöd samt stöden inom Leader. Stöden ska öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder och underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag. Stöden ska också bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

https://jordbruksverket.se/aktuellt/stod-till-konkurrenskraft-miljo-och-levande-landsbygder

Västra Götalandsregionen

Här hittar di information om olika former av stöd som går att söka från Västra Götalandsregionen (VGR), vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns p0å rapportering och uppföljning.

Sammanfattande skrift från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning med fokus på bidrag för dig i Västra Götaland som vill jobba för att vi ska nå miljömålen. Målet med sammanställningen ”Var finns pengarna?” är att underlätta för kommuner, föreningar, organisationer och företag. Sammanställningen är också till för alla andra aktörer som vill arbeta aktivt med olika miljöförbättrande åtgärder.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=O_2020_26&esc_context=13&esc_-org=lss%3Acounty%2FO

Tillväxtverket

Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden.

https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/regionala-foretagsstod.html

Ett fåtal utlysningar finns i dagsläget att söka:

Regionala företagsstöd

https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/regionala-foretagsstod.html

Regionalt investeringsstöd

https://tillvaxtverket.se/finansiering/utlysningar/regionalt-investeringsstod.html

Länsstyrelsen

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag och föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling.html

Vinnova

Översikten kan du söka bland alla erbjudanden för att se om något passar ert projekt. Du hittar också en länk för er som vill samarbeta inom forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa.

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/hitta-finansiering/