Tillbaka

Systematiskt miljöarbete

”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer.

Kraftsamlingen samlar företag och branschorganisationer, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

I fyra fokusområden – Hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, klimatsmart och hälsosam mat, samt Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler jobbas det med en omställning mot ett klimatsmart Västra Götaland
http://klimat2030.se/

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Organisationen KRAV utvecklar reglerna för KRAV-certifierad produktion och vi informerar om och marknadsför KRAV-märkt mat. https://www.krav.se/

Märkning av ekologisk mat regleras av EU-förordningarna och kontrolleras av ett antal ackrediterade bolag. Här regleras hur produktionen ska gå till, hur produkterna ska märkas, samt hur kontrollen ska ske.
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/produktion-av-livsmedel/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat

Energimyndigheten 

Om du vill se över din energiförbrukning, energieffektivisera och få användbara tips ska du kolla här:
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/

Klimatklivet

Har du en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi minska utsläppen av växthusgaser och gå mot ett mer klimatsmart samhälle. 

Länk till ansökan, information och vägledningar om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida.
www.naturvardsverket.se/Klimatklivet