Genom LPIV är ni en del i ett omfattande nätverk av företagare, ni får du kollegor, samarbetspartners och möjlighet att samverka med andra organisationer och matföreningar.
Du har möjlighet att påverka genom branschråd och storting. Vid dessa årliga sammankomster har du möjlighet att träffa andra företagare och ta del av spännande, intressanta och utvecklande föredrag.
Ditt företag presenteras på vår hemsida och du kan också delta i bland annat MATFEST i Västra Götaland och Smaka på Västsverige. Vi jobbar aktivt med olika samarbetsprojekt för att stärka befintliga nätverk och bygga nya.

 

Vi har ett omfattande kontaktnät som inkluderar organisationer och samarbetspartners inom restaurang och butik. Som medlem i LPIV får ni ta del av dessa.