Nolbygårds matmarknad

Till sommaren 2017 startar Nolbygårds matmarknad strax utanför Alingsås med syfte att öka produktionen av lokal mat. Vi vill ge producenter en möjlighet att sälja egenproducerade matvaror direkt till konsument på ett enkelt sätt. Därför är det gratis att delta och det krävs ingen anmälan.
Var och en deltar så många lördagar som de själva väljer.

Marknaden har öppet varje lördag 10-­‐14 från och med 17 juni till 30 september förutom midsommardagen. Försäljare tar med bord, tält eller annan utrustning som behövs. Producenterna ansvarar för att eventuella bilar är bortkörda efter uppackning när marknaden öppnar klockan 10.

Marknaden kommer att marknadsföras via annonser i lokalpressen, sociala medier, affischer, flygblad och genom att varje försäljare sprider ordet i sina nätverk.

Känner du någon producent som vill vara med? Sprid gärna denna information till så många som
möjligt. Det spelar inte någon roll om du är privatperson eller om du driver ett företag. Alla är välkomna vare sig du har ett stort utbud eller bara ett överskott av någon enstaka produkt.Varje försäljare ansvarar själv för att gällande lagstiftning följs.

Om du som producent vet att du ska komma någon lördag så skriv ett inlägg på https://www.facebook.com/Nolbygardsmatmarknad så hjälper vi till att pusha för dina
produkter.

INBJUDAN

Kontaktinformation:
Ylva Lundin, info@ostangsgard.se, 0709453333

Adressen till marknadsplatsen är Ängsvaktaregatan 19 utanför Alingsås

Nolbygårds Matmarknad är ett projekt inom Leader och har fått stöd från Landsbygdsfonden.