MATFEST 2019

Det börjar bli dags att planera in MATFEST för 2019. Söndagen 29 september är det dags! Vi hoppas att årets tappning kommer göra det enklare att välja att vara med då MATFEST-kartan kommer att leva ett separat liv från själv MATFEST-dagen.

Många av er har varit med på själva finalen men några av er har av olika anledningar inte haft möjlighet att ha öppet. Vi har i år fått medel för att utveckla en MAT-APP där all information kommer vara enklare att hålla uppdaterad. Till skillnad från en trycksak kan en digital app ständigt uppdateras skulle något ske som förhindrar möjlighet att ha öppet under MATFEST-dagen. Vi hoppas att detta kommer underlätta för er som ännu inte vet hur slutet av september kommer att se ut, men som gärna är med på kartan för att visa på den bredd vi har inom Västra Götaland vad gäller lokal mat som besöksmål. I övrigt är tanken att MATFEST har samma upplägg som tidigare.

Läs mer om upplägget i PDF-länken nedan,

Inbjudan Matfest2019

Anmäl er före 2019-02-28.