Lokalproducerat i Väst (LPIV) är ett resurscentra för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland. Vår vision är att Västra Götaland ska bli den ledande regionen inom lokal mat. Vi ska bidra till tillväxt och sysselsättning i Västsverige.

LPIV erbjuder rådgivning och coachning till producenter i vårt nätverk inom bland annat ekonomi, företagande, produktutveckling, försäljning, marknadsföring, varumärkesarbete, miljö, effektivisering och logistik mm. Vi tillhandahåller också nätverk till våra producenter där företagen ska se varandra som kollegor istället för konkurrenter. Utöver detta så stöttar vi bland annat med olika event, kompetensutveckling, omvärldsbevakning samt varumärket Smaka på Västsverige. Vi samordnar också Matfest, ett initiativ från producenterna i vårt nätverk, som innebär att producenter öppnar upp sina produktionslokaler och gårdsbutiker en gemensam dag per år och till detta också tar fram en besökskarta samt de regionala tävlingarna Matverk för att få fram nya säljklara produkter genom samarbete mellan olika delar i livsmedelskedjan och där vinnaren i varje landskapstävling får delta i den nationella tävlingen med sin produkt.

Utöver rådgivning och nätverk stöttar vi med kompetensutveckling och kanaliserar producenterna kompetensbehov till organisationer som kan genomföra utbildningarna. Vi arbetar mycket med samverkan och samarbete med andra organisationer både kring annan rådgivning som kan erbjudas till producenterna samt för att stötta och driva en positiv utveckling i branschen.

LPIV startade 2007 som ett gemensamt initiativ mellan Västra Götalands regionen och Länsstyrelsen för att stötta den småskaliga livsmedelsindustrin i hela regionen. Länsstyrelsen och regionen är också våra huvudsakliga finansiärer till vår verksamhet. LPIV styrelse består av representanter från våra finansiärer, representanter från producenterna samt från LRF, dagligvaruhandeln och Turistrådet i Västsverige. Verksamheten leds av en verksamhetschef och bedrivs av idag sju rådgivare som finns i hela regionen.

LPIVs verksamhet ska styras med ett tydligt underifrån perspektiv och där vi arbetar snabbt, obyråkratiskt och effektivt tillsammans med producenterna i nätverket för att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Västra Götaland. Våra värderingar är professionalism, produktivitet, kompetens och samhörighet och detta ska genomsyra allt vi arbetar med.

Att ingå i LPIVs nätverk kostar 200kr i en registreringsavgift första året och efter det 500kr per år i en serviceavgift. För dessa pengar får man utöver nätverk och tillgång till kostnadsfri rådgivning av våra kompetenta och branschkunniga rådgivare, också att sitt företag presenteras på vår hemsida.

 

 

 

AFFÄRSIDÉ
VÅRA KUNDER är småskaliga livsmedelsföretag och deras företagare.
Dessa leder livskraftiga verksamheter med potential, både att öka antalet anställda och att ytterligare förstärka sin ekonomiska bärkraft.
Företagen är dels nystartade, unga företag och dels mera mogna, expanderande entreprenörsföretag.
Få av dem har mer än 50 årsanställda

Företagarna hos våra kunder har ett påtagligt BEHOV av att förstärka sin förmåga att åstadkomma ökade intäkter och lönsam prissättning

Vi erbjuder fyra typer av TJÄNSTER inom tre kompetensområden

Vårt primära kompetensområde är försäljning, marknad och tillgång till varumärke.

Fundament i vår SÄRPRÄGLADE KOMPETENS är