Genom oss kan du delta eller få stöttning med olika mässor och event. Vi ordnar med gemensamma inköp, administrativa mallar och möjlighet att låna/hyra inventarier. Du har även möjlighet att ingå i vårt hubbsystem för logistik och transporter, produktpärm. Det finns också möjlighet för utökad rådgivning.