Havstenssunds Ostron AB

Om Företaget

Det är snart 15 år sedan vi påbörjade försök med att få fram ostronyngel av vår inhemska art Ostrea edulis. Under resans gång har en teknik utvecklats, där hela odlingsprocessen sker naturligt i havet utan att något behöver tillföras såsom föda, energi eller antibiotika. Odlingen sker i specialgjorda nätkassar som flyter i ytan. Detta odlingssystem medför att ostronen ständigt hålls i rörelse och uppehåller sig där det finns mest föda och friskt vatten, detta avspeglas av att ostronet blir välmatat och får en vacker form som lämpar sig väl som cocktailostron. Odlingstiden är cirka fyra år. Ostronodling är för Sverige en ny näring och därför har tillståndsmyndigheten och vi själva varit noga med att vi får en ekologiskt hållbar odling som inte belastar miljön, utan främjar mångfald och hållbar produktion. Vår odling är KRAV-certifierad och vi har högt uppsatta miljömål och en ambition att bevara och skydda vår inhemska art Ostrea edulis. Havstenssunds Ostronodling är den första kommersiella odlingen i Sverige. Varje vecka under hela säsongen, som sträcker sig från september till och med maj månad, sorterar vi ut och skördar konsumtionsstora ostron för försäljning. I vårt sortiment har vi även vildplockade platta ostron ”ostrea edulis” och Stillahavsostron ”crassostrea gigas”. Våra odlingar är belägna i närheten av Havstenssund som är ett gammalt centrum för ostronhandel och där vi också bor. Härifrån skeppades det ut stora mängder ostron redan på 1800-talet och detta fortsatte fram till början på 80-talet, då förekomsten av naturliga ostronbankar reducerades kraftigt. Vår ambition är att åter sätta Havstenssund på kartan för ostronleverans ut i Sverige. Vi säljer ostron lokalt och ordnar event och ostronsafari efter överenskommelse. Du får då lära dig om ostron, prova att öppna och äta ostron naturellt och tillagat. Detta kan ske både utomhus vid våra odlingar eller i vår nya lokal ” Södra Magasinet” som ligger alldeles nere vid havet i Havstenssund. Där går även att ha konferens eller hyra för mindre sammankomster.
ulrikalorensson@gmail.com
0762319455
Fiskarhöjden 4
45773 Havstenssund
Fisk och Skaldjur