Naturbruket i Änga

Om Företaget

Jag och min man har ett litet lantbruk i Änga utanför Hökerum i Ulricehamns kommun och odlar Krav-godkända grönsaker med hjälp av småskaliga metoder och nordsvenska hästkrafter. Vi strävar efter att tillämpa principen organisk biologisk odling, naturliga och kretsloppsanpassade odlingsmetoder som täckodling, skonsam markbearbetning, samodling och gröngödsling. Med dessa metoder minskas behovet av gödning och vattning, jorden får en naturlig sammansättning som gynnar mikrolivet i jorden, nyttoinsekter och ger ett bra näringsinnehåll i grönsakerna. Vi har också Gotlandsfår som betar på våra ängar tillsammans med hästarna för att hålla markerna öppna. Den Nordsvenska hästen är en gammal svensk arbetshäst som idag riskerar utrotning då det föds allt för få föl. Den kulturhistoriskt värdefulla nordsvenska rasen är otroligt mångsidig och värdefull i ett småbruk. Hästen används till mycket på gården, allt från att harva och radhacka bland grönsakerna till att hämta virke i betesmarker och skog. Ibland åker finvagnen fram eller sadeln på för en tur i den vackra omgivningen. Vi säljer grönsaker och lammkött till restaurang, catering och via REKO-ringar i närheten samt vid förfrågan på gården. Vi har även entreprenad inom trädgård och grönyteskötsel i samarbete med Farmartjänst Ulricehamn samt utför skogsröjning och vedkörning med Nordsvensk brukshäst.
katarina.ferbeek@gmail.com
Romsås 154
523 98 Hökerum
Frukt och Grönt
Förädlade Produkter
Kött och Chark
Ägg