Skeby Gårdar AB

Om Företaget

I mitten av 1970 talet hade Skeby haft några riktiga torrsomrar med dåliga skördar som följd.Man beslöt då gemensamt i bygden att satsa på ett bevattningsföretag som skulle ta vatten ur Vänern för att bevattna sina vallar och spannmålsodlingar. HB Skeby Vatten var fött.Projektet påbörjades 1976 och stod klart till odlingssäsongen 1977. De 17 delägarna hade då satsat 1.600.000 kronor i pumpstation, ledningar och bevattningsmaskiner. Tack vare den nu säkrade tillgången på vatten började man prova på grönsaks och potatisodling, den lokala livsmedelsindustrin, Dafgårds, behövde bl.a. vitkål till sin tillverkning av kåldolmar. Maskinsamarbeten etablerades allt mer.Djuren försvann på en del håll, men tack vare att de ersattes med grönsaksodlingar, ofta med lagring och leverans över hela året, behölls arbetstillfällen, och gårdarna kom inte att slås ihop i så stor omfattning som på många andra håll. I mitten av 1990 talet var pumputrustningen sliten och en större renovering och modernisering genomfördes. Nu var delägarna 14 stycken. Runt 2000 började man fundera på vindkraft. Det skulle kännas bra att kunna producera lika mycket energi som man förbrukade i bevattningsföretaget. Skeby Vind AB såg dagens ljus, med 13 aktieägareEfter mycket prutande och en egenhändigt schaktad väg och byggplats restes Skeby 1 i oktober 2002 till en kostnad av 6 miljoner kronor.Det andra verket som stod på plats i juli 2003 kostade också 6 miljoner medan marknadskrafterna såg till att det tredje som var klart 2005 gick på drygt 8 miljoner. Nu producerade man betydligt mer el än vad både bevattningarna och gårdarna förbrukade. 2005 var energi än mer i ropet och åtta grannar beslöt sig för att pröva lyckan. Bolagets namn blev Skeby Energi AB. Första året blev man Sveriges största hampaodlare för att andra året bli Sveriges minsta, bl. a. för att man kommit in på RME tillverkning. Tanken är att odla och köpa in raps lokalt, pressa ur oljan och processa den till biodiesel för den lokala marknaden. Restprodukten rapskaka ersätter importerad soja till bl.a. mjölkkor och grisar eller används i fastbränslepannor. Man är även livsmedelsgodkända och levererar kallpressad rapsolja till främst grossister och större förbrukare. Hittills har ca 5 miljoner kronor investerats. Alla delägarna är lantbrukare, man föder upp slaktkycklingar, köttdjur, grisar och hästar, grönsaker, spannmål, potatis, kör i skogen, har maskinstationer, sysslar med Farmartjänst m.m. Tack vare satsningen på vattnet för trettio år sedan har bygden utvecklats och möjligheterna som alltid finns har kunnat tas till vara.
info@skebygardar.se
Skebyåsen
531 95 Källby
Bageri och Spannmål