Produktpärm för alla i Lokalproducerat i Väst

För att kunna informera om producenterna som är medlemmar i LPIVs nätverk och deras produkter på ett effektivt sätt vill vi skapa en produktpärm. I pärmen presenteras kort info om producenten (företaget) och ett produktblad där produkterna presenteras med bilder och info och separat prislista för varje producent. Målet med detta är att sprida kunskap och hitta nya kunder för producenterna. Samtidigt blir detta en utbildningsprocess för de producenter som inte känner sig bekväma med försäljning. Många saknar även grundläggande informationsmaterial för att kunna presentera sitt företag och produkter mot kund. Som medlem i LPIV får man möjlighet att mot en rimlig kostnad ta fram info och produktblad.

Alla producenter i LPIV har möjlighet att finnas med i produktpärmen men innan det måste all information i rätt format enligt listan nedan inkommit till LPIV.

Priser
Info och produktblad 700kr per sida. (ingår för SPV-producenter)
Finns det behov av att ta produktbilder har LPIV möjlighet att förmedla kontakt för fotografering. Observera att detta inte ingår i priset ovan.

När infosidan ska tas fram skickas infotext och miljöbilder, om sådana finns, till sofia@lpiv.se. Ett första utkast presenteras för producenten som här kommer med inspel om vad som ska ändras, läggas till eller tas bort. Infotexten ska inte vara för lång utan innehålla det som företaget står för, mellan 600 – 1300 tecken inkl. blanksteg.

Produktbladet är till för att på ett enkelt sätt kunna visa info om produkterna och detta görs bäst med bilder. Finns bilder på de produkterna som ska vara med skickas dessa till sofia@lpiv.se. Vill man ha hjälp med att ta bilder på sina produkter kan LPIV hjälpa till att förmedla kontakt för fotografering. Har man egna bilder eller vill ta egna bilder går detta givetvis bra. Till varje produkt som är med i produktbladet behövs info som förpackningsstorlek, antal i kartong, mm.

Maxantalet bilder är 9 stycken men är inget krav utan det beror naturligtvis på hur många produkter du har. Har du fler än 9 produkter kan man antingen välja ut de produkter som man vill lyfta fram eller så kanske du har olika produktgrupper som kan förmedlas med en och samma bild.

Info och produktbladen blir inte bättre än den info och bilder man skickar så tänk igenom noga hur ni skulle vilja att det ska se ut och vilka produkter som ska vara med. När materialet är klart äger producenten detta och disponerar fritt användandet av detta och då finns möjligheten att finnas med i produktpärmen som alla medarbetare på LPIV ska ha och kunna visa potentiella kunder. Produktpärmen kommer löpande byggas på med de producenter som vill vara med men först när alla punkter är uppfyllda.

Vad ska uppfyllas för att vara med i produktpärmen?

– Prislista enligt mall. (Rikards mall) Vi hjälper till om det behövs – Prislistan kommer inte sitta i pärmen utan kommer endast användas av LPIV:s personal vid behov.

– Produkter ska kunna levereras till flera nya kunder. Producenten måste ha volym eller vilja producera förväntad volym.

– Producenten ansvarar för att förändringar i sortiment och priser uppdateras med nya produktblad/prislistor. – Generell ändring sker i januari. Vill man ändra innan dess kostar det 500:-/blad. Gäller även SPV producenter.

– EAN-kod på prislistan för de produkter som har detta.

– Utformning av produktblad och prislistor skall godkännas av LPIV.

– Vi inspirerar och skapar intresset hos kund, producent följer upp.

– De som är med i pärmen håller själva kontakt med kund för order.

– Demo och prisaktiviteter görs upp mellan kund och producent.

– Producenten är ansvarig för information till kund om säsongsvariationer.

– SPV-producentvaror kan märkas upp i butik med hyllkantsetikett o dylikt om butiken vill ha det så.

– LPIV har rätt att ta bort producenter ur pärmen om det inte fungerar eller om lagar och regler inte följs.

Vi behöver alltså följande information och material från er:
– Bild på producent och/eller miljöbild på en produkt
– Infotext enligt ovan.
– Företagslogga
– Hemsideadress
– Kontaktuppgifter
– Upp till 9 produktbilder i hög upplösning

Ambitionen är att börja använda säljpärmen under hösten. Naturligtvis kommer vi att fylla på pärmen efterhand, men vi är tvingade att maximera innehållet till 80 producenter och här gäller först till kvarn…

För mer information kontakta Sofia Lennström, sofia@lpiv.se, 0708-29 09 45