Tack för din medverkan!

Tack att du tog dig tid att svara på våra frågor!

Ni som har sagt ja till ett uppföljningssamtal kommer att bli uppringda under september månad.
För mer information kontakta Sofia Lennström, Lokalproducerat i Väst, 0708-29 09 45, sofia@lpiv.se.

Trevlig sommar!