Utbildning – Affärsutveckling för livsmedelsföretag

Är du intresserad av att utveckla dig och ditt företag?

Lokalproducerat i Väst har tillsammans med kända aktörer sammansatt ett utbildningsprogram i syfte att stärka ditt företag och dig som person. Det handlar om affärsutveckling för livsmedelsföretag, AUL.

Vill du göra följande:
• Få ny kraft och inspiration i ditt företagande?
• Bli en tryggare säljare?
• Få bättre ekonomisk kontroll på ditt företag?
• Få verktyg för att säkerställa dina olika kvalitéer?
• Lyfta dina kunskaper där du parallellt blir tilldelad en mentor.

Syfte med kursen:
• Skapa ett nätverk bland framgångsrika och potentiella företagare som vill utvecklas.
• Få mer inblick i sitt företag med stort fokus på organisation, ledarskap, ekonomi, försäljning, kvalitetssäkring och marknadsföring.
• Skapa andrum i vardagen där man ser fram emot nästa kurstillfälle.
• Öka lönsamheten för deltagande företag.

Mål med kursen:
• Minst ett personligt mål skall sättas under kursen.
• Minst ett mål som rör din familj eller vänner skall under sättas under kursen
• Ett försäljningsmål skall sättas med ditt företagande under kursen
• Ett resultatmål skall sättas under kursen
• Minst 3-5 nyckeltal skall definieras samt uppnås under kursen.

Kursen genomförs under 8-9 heldagar utspritt under året med start den 9 maj

Kurstillfälle 1 (9-10/5)- Introduktion där vi lär känna varandra och tar upp frågor så som affärsidé, marknad, position, kunder, SWOT, varumärke, grafisk profil och marknadsplan.
Kurstillfälle 2 (30/5) – Sälj 1 – Teori och praktik
Kurstillfälle 3 (29/8) – Sälj 2 – Argumentation och förhandling
Kurstillfälle 4 (19/9) – Ekonomi 1
Kurstillfälle 5 (17/10) – Ekonomi 2
Kurstillfälle 6 (14/11) – Organisation& Ledarskap
Kurstillfälle 7 (28-29/11) – Kännedom om lagar gällande livsmedelssäkerhet, kvalitetskontroll och märkning.Inklusive avslutningsfest.

Är du intresserad? Kontakta Rikard Brax så får du veta mer, rikard@lpiv.se,070-314 54 50. Anmälan senast den 10 april. Det finns endast ett få antal platser kvar!