Utvärdering hubbar för hubbägare

Hubben innebär billigare distribution för oss.

Ringa in den siffra mellan 1 och 4 som stämmer bäst in på påståendet där 1 betyder stämmer inte och 4 stämmer väl.

Hubben innebär att vi får mer tid till produktion.

Ringa in den siffra mellan 1 och 4 som stämmer bäst in på påståendet där 1 betyder stämmer inte och 4 stämmer väl.

Hubben innebär merarbete för oss.

Ringa in den siffra mellan 1 och 4 som stämmer bäst in på påståendet där 1 betyder stämmer inte och 4 stämmer väl.

Samarbetet med fraktbolagen fungerar bra.

Ringa in den siffra mellan 1 och 4 som stämmer bäst in på påståendet där 1 betyder stämmer inte och 4 stämmer väl.

Hubben används regelbundet av många producenter.

Ringa in den siffra mellan 1 och 4 som stämmer bäst in på påståendet där 1 betyder stämmer inte och 4 stämmer väl.

Hubben har blivit en mötesplats för producenter.

Ringa in den siffra mellan 1 och 4 som stämmer bäst in på påståendet där 1 betyder stämmer inte och 4 stämmer väl.

Vilka andra logistiklösningar skulle vi kunna arbeta med?