Utvärdering hubbarna

När Lokalproducerat i Väst under 2015 drog igång satsningen på Hubbar i Västra Götalandsregionen var målet att:

”bygga upp hubbar jämnt spridda över regionen och där olika lokalproducerade produkter ska kunna samlas upp inom cirka tre till fyra mils radie för att sedan fraktas vidare till en omlastningscentral i Göteborg.”

Fördelarna för de verksamheter som har hubbarna hos sig ska bl. a vara att:

Den stora vinsten för samtliga producenter ska vara att

Vinsten för kunderna ska vara att

Tanken är att producenterna levererar varor till hubben en dag/vecka. Dessa körs sedan till ett lager i Göteborg där det lastas om över natten och sedan körs det ut under dagen efter.

Nu är det dags att utvärdera Hubbarna och den funktion de fyller idag. Vi har valt att be er som har en hubb lokaliserad hos er svara på några frågor. Resultatet kommer att ligga till grund för hur Lokalproducerat i Väst ska arbeta vidare med logistiklösningar framöver.

Senast 5:e oktober skulle vi vilja ha dina svar. Vid frågor, kontakta Malin på malin@lpiv.se

Ha en riktigt fin sommar med mycket god lokalproducerad mat och dryck.

Gå vidare till enkäten