Vad är köttkvalitet?

Vad är köttkvalitet? – ur forskarens och konsumentens synvinkel

Vi vänder oss till kött- och livsmedelsproducenter som är intresserade av hur vi på olika
sätt kan skapa intresse för svenskt kött och inom produktionsledet öka kunskapen om
vad konsumenten efterfrågar.

Detta seminarium är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, SLU och Svenskt Kött
och görs inom det EU-finansierade projektet Efterfrågedriven innovation för högre
kvalitet på nöt- och lammkött.

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast
18-09-2017.

Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630

Inbjudan – Vad är köttkvalité

Bakom Gröna Möten som koordineras av Agroväst finns:
Västra Götalandsregionen, Sparbanken Skaraborg, Hushållningssällskapet, Biologiska Yrkeshögskolan,
Naturbruksförvaltningen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, SLU, RISE, Lokalproducerat i Väst