Lokalproducerat i Väst söker ny VD

Lokalproducerat i Väst (LPIV) startade 2007 som ett gemensamt initiativ från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen för att stötta företag inom småskalig livsmedels¬förädling i hela Västra Götaland. Tillsammans med Turistrådet Västsverige driver vi också Smaka på Västsverige där restauranger, producenter och gårdsbutiker samverkar under gemensamt varumärke.

LPIV leds av en verksamhetschef med sju medarbetare, som är placerade i hela Västra Götaland, och erbjuder rådgivning och coachning till producenter inom företagsutveckling. Arbetet utgår från företagens identifierade behov, exempelvis inom ekonomi och marknadsföring, miljö, effektivisering och logistik. Lokalproducerat i Väst erbjuder samverkan i nätverk och hänvisar företagen vidare vid behov. Tillsammans med andra aktörer, som Agroväst och Livsmedels¬acceleratorn, är uppdraget att stödja en positiv utveckling av livsmedelsbranschen i Västra Götaland.

Arbetsuppgifter
Uppdraget som VD för Lokalproducerat i Väst är att ta verksamheten till nästa steg genom affärs- och organisationsutveckling. Ansvaret innebär att stärka samverkan mellan lokala producenter och intresseorganisationer i Västra Götaland. VD har en aktiv roll i arbetet med att etablera nya kontakter i producentledet och stärka befintliga relationer. Samverkan och samarbete med andra organisationer är prioriterat.

VD utvecklar verksamheten mot uppsatta strategiska mål genom att formulera tydliga affärs- och arbetsmål för teamet. VD har fullt ekonomiskt resultatansvar och ska också samordna och styra de projekt som verksamheten driver. VD rapporterar till styrelsen för LPIV.

Kompetenser
Vi söker dig med stort intresse för lokalproducerad mat och entreprenörskap. Du är intresserad av småföretagens villkor och deras utvecklingsbehov. Samtidigt behöver du ha stor förståelse för det speciella i att leda en verksamhet där stor andel av finansieringen kommer från offentliga aktörer.

Lokalproducerat i Väst är en liten verksamhet så vi söker en operativ VD. Du behöver vara en tydlig beslutsfattare med starkt resultatfokus, god kommunikations¬förmåga och ha dokumenterat framgångsrik erfarenhet av ledarskap på distans. Verksamheten är geografiskt spridd vilket är en extra utmaning. Det är viktigt att VD har förmåga att bygga en god teamkänsla och utveckla effektiva arbetsmetoder trots denna utmaning.

Erfarenhet och utbildning
Du bör ha mellan fem och tio års erfarenhet av ledarskap (även på distans), företagsledning, ekonomi och försäljning. Vi tror att du har en chefsbefattning idag, vana att arbeta med aktiva ägare, god kännedom och förståelse för behov av rapportering till offentliga finansiärer och för att uppfylla kraven på ett aktiebolag. LPIV söker en målinriktad ledare som har ett coachande förhållningssätt och kan skapa teamkänsla. Du behöver ha en akademisk examen, som ekonom, ingenjör eller motsvarande. Det är önskvärt och att du har branschkunskap och erfarenhet av projektledning.

Du är välkommen med din ansökan till berit.m.mattsson@vgregion.se

Anställningsform: VD-avtal
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Skara, kan diskuteras
Kontakt: Berit Mattsson, ordf. i styrelsen för Lokalproducerat i Väst, tel. 0703-864300
Marie Andreasson, vice ordf., tel. 010-2245245

Sista ansökningsdag 17 oktober 2017