Posts Tagged: nyvdlokalproducerativäst

Lokalproducerat i Väst söker ny VD

Lokalproducerat i Väst (LPIV) startade 2007 som ett gemensamt initiativ från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen för att stötta företag inom småskalig livsmedels¬förädling i hela Västra Götaland. Tillsammans med Turistrådet Västsverige driver vi också Smaka på Västsverige där restauranger, producenter och gårdsbutiker samverkar under gemensamt varumärke. LPIV leds av en verksamhetschef med sju medarbetare, som är… Read more »

Läs mer...