Tillbaka

Reframe

LPIV är en aktör i det interreg projektet REFRAME. LPIV är tillsammans med AgroVäst och Naturbruksgymnasierna  med och driver detta projekt med aktörer från Tyskland, Belgien, Holland och Danmark. Projektet går ut på att hitta möjligheter för lokala producenter att kunna sälja sin produkter på sin lokala marknad. Samma utmaningar som finns i Sverige finns i andra delar av Europa också. I en undersökning som en av deltagarna i Holland gjort visade det sig att av ca 1500 produkter som användes under ett år på det lokala sjukhuset var endast två: vatten och jordgubbar på sommaren, från Holland!

Projektet handlar om att på olika vis stötta producenter att hitta sin lokala marknad och tillsammans kunna leverera till den. Projektet är uppdelat i flera olika steg som handlar om att undersöka och sammanställa utbud och efterfrågan, anpassa utbudet efter efterfrågan, få köpare att tydliggöra sina avsikter att handla mer lokalt, skapa affären och sedan hitta former för att sprida informationen om detta.

Vår del i projektet fokuserar logistiksystem runt om i regionen samt samverkan för att stärka företagens samverkan och samarbete, och därmed bidra till att skapa mer försäljning och utveckling i dessa företag. En del av projektet inriktar sig mot att skapa marknadsaktiviteter för att hitta nätverk och nya kunder, genom exempelvis minimässor eller nätverksträffar.

AgroVäst arbetar med att stötta företag som vill öka sin volym och Naturbruk arbetar med att undersöka och utveckla internhandel med sjukhus i regionen.

Reframe