Reframe

LPIV är en aktör i det interreg projektet REFRAME. LPIV kommer tillsammans med AgroVäst och Naturbruksgymnasierna vara med och driva detta treåriga projekt med andra aktörer från Tyskland, Belgien, Holland och Danmark. Projektet går ut på att hitta möjligheter för lokala producenter att kunna sälja sin produkter på sin lokala marknad. Samma utmaningar som finns i Sverige finns i andra delar av Europa också. I en undersökning som en av deltagarna i Holland gjort visade det sig att av ca 1500 produkter som användes under ett år på det lokala sjukhuset var endast två: vatten och jordgubbar på sommaren, från Holland! Projektet handlar om att på olika vis stötta producenter att hitta sin lokala marknad och tillsammans kunna leverera till den. Projektet är uppdelat i flera olika steg som handlar om att undersöka och sammanställa utbud och efterfrågan, anpassa utbudet efter efterfrågan, få köpare att tydliggöra sina avsikter att handla mer lokalt, skapa affären och sedan hitta former för att sprida informationen om detta.

Vår del i projektet fokuserar på att utveckla ett logistiksystem med hubbar runt om i regionen samt samverkan och stöttningen av att stärka nätverken kring hubbarna för att stärka företagens samverkan och samarbete, och där igenom bidra till att skapa mer försäljning och utveckling i dessa företag. En del av projektet kommer också inrikta sig mot att skapa marknadsaktiviteter för att hitta nätverk och nya kunder, genom exempelvis minimässor eller nätverksträffar.

AgroVäst kommer arbeta med att stötta företag som vill öka sin volym och Naturbruk kommer undersöka och utveckla internhandel med sjukhus i regionen.