Tillbaka

Samarbetspartners

Länsstyrelsen är en av våra huvudfinansiärer och samarbetspartners. Vi arbetar tillsammans kring specifika frågor och anordnar grupprådgivningar och andra aktiviteter.

Västra Götalandsregionen är en av våra huvudfinansiärer och är en tydlig del i deras satsning på den lokala maten. Tillsammans jobbar vi även med vissa frågor i Klimat 2030.

Tillsammans med Turistrådet Västsverige lyfter vi den lokala matupplevelsen bland annat genom vårt gemensamma varumärke Smaka på Västsverige

Livsmedelsacceleratorn hjälper dig och ditt företag att komma vidare i era utvecklingsprocesser. Vi erbjuder genomlysning av behov och lotsar till relevanta utvecklingsresurser inom affär, teknik, kompetens och finansieringslösningar.

Vår funktion är att vara kontaktskapare och lots. Livsmedelsacceleratorn är ingången till en mängd kompetenser, såväl inom RISE som hos andra innovationsaktörer, företag och akademi. Knutet till oss finns bland annat experter för behov inom produkt- och processutveckling, patentfrågor, varumärkesutvärdering, regelverk och finansiering.

AgroVäst är ett utvecklingsbolag som har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige. Agroväst identifierar behov av kunskap och utveckling inom den gröna näringen tillsammans med näringens aktörer. Nära kontakter med det praktiska lantbruket är ett signum för Agroväst.  Agroväst genererar ekonomiska resurser för att initiera, förädla och stimulera projekt och aktiviteter som gagnar den gröna näringen, och samhället i stort. Agroväst har en mäklarfunktion mellan den gröna näringens företag, forskning och finansiärer med syfte optimera nyttan av gemensamma resurser.

Tillsammans med AgroVäst har vi projekt som strävar efter korta livsmedelskedjor, bland annat InterReg-projektet REFRAME

Gröna möten är en mötesplattform för de gröna näringarna. Här möter branschen forskningen och tillsammans hjälps vi åt att utveckla verksamheterna i regionen.