Om oss

Lokalproducerat i Väst startade 2007 som ett gemensamt initiativ mellan Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen för att utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen. Vårt mål är att bli den ledande regionen inom lokal mat.

Vi erbjuder er en plats i vårt nätverk, där ni kan delta i aktiviteter för att främja ert kontaktnät och ge er möjlighet att hitta nya samarbetspartners och vägar att nå ut på marknaden. Ta del av vårt nätverk och våra samarbetspartners inom dagligvaruhandel, restaurang och andra organisationer. Utveckla ert företag tillsammans med våra kompetenta och branschkunniga rådgivare, enskilt eller i grupp. Ert företag presenteras på vår hemsida tillsammans med andra lokala livsmedelsföretagare på ett sätt som ger konsumenter förutsättningar att hitta lokal mat.

Vi står för omvärldsbevakning och kunskapsspridning via hemsida, Facebook och nyhetsbrev, samt bevakar producenternas efterfrågan av kompetensutveckling och utbildningar genom våra samarbetspartners. Genom oss kan du delta eller få stöttning med olika mässor och event. Vi ordnar med gemensamma inköp, administrativa mallar och möjlighet att låna/hyra inventarier. Du har även möjlighet att ingå i vårt hubbsystem för logistik och transporter, produktpärm. Det finns också möjlighet för utökad rådgivning.

Röster om LPIV

Alice Knap, VD
HUJ Foods
Vi på HUJ är så glada över den konkreta hjälp vi har fått från LPIV i samband med att vi planerade och genomförde flytten till vår nya påläggsfabrik i Alingsås. Vi har fått hjälp med alltifrån planerande av lokalen och investeringar i maskiner till beräkningar och kalkyler i samband med listning hos livsmedelskedjorna. LPIVs största styrka är att de har kompetens inom alla de områden som en som livsmedelsföretagare behöver bli insatt i.
Pontus Henningsson
Wet Whistle Brewery
Medlemskapet i LPIV är helt klart något som jag kan rekommendera alla små livsmedelsproducenter. Jag gick nyligen igenom en IP Livsmedelscertifiering och fick ovärderlig hjälp av LPIV. Det är många områden att bemästra som egen i denna bransch och jag tycker rådgivarna på LPIV täcker upp de behov jag sett att jag behöver stöd med. Jag värdesätter också de möjligheter till nätverkande som LPIV möjliggör och hoppas att detta område utvecklas vidare i framtiden
Johan Ruuds
Cityysteriet
Vi började jobba med LPIV när Cityysteriet fortfarande var på skissblocket. Redan från första kontakterna kände vi ett stort engagemang från rådgivarna. De kom att bli en värdefull resurs i allt från att leta lokal och hjälpa till med utformning till att mäkla kontakter och vara bollplank kring sortiment och produktutveckling. Förutom engagemanget känner vi att en stor styrka hos LPIV är bredden på kompetens. Det underlättar enormt mycket att kunna vända sig till en och samma organisation nästan oavsett vad man behöver råd och hjälp med.
Lotta Kristensson
Lottas Bak & Form
Jag gick med i LPIV 2009, direkt när jag startade mitt lilla surdegsbageri. Att få kunnig rådgivning om allt som behövs för att starta ett litet mathantverk är guld värt. Att vara med i ett större nätverk och sammanhang där de förstår sig på den lilla mathantverkaren behövs när man jobbar i sin lilla verksamhet. När jag behövde hjälp för att byta lokal och utöka kunde jag bolla mina planer med både en ekonomisk rådgivare och livsmedelskunniga personer. Jag hade nog inte vågat satsa utan deras professionella stöd, det stödet har jag fortfarande och det känns tryggt.