Affärsidé

Lokalproducerat i Väst utvecklar småskaliga livsmedelsföretag och ska bidra till att Västra Götaland ska vara det ledande länet inom lokal mat.

LPIVs kunder är småskaliga livsmedelsföretag och deras företagare som leder livskraftiga verksamheter med potential, både att öka antalet anställda och att ytterligare förstärka sin ekonomiska bärkraft. Få av företagen har mer än 50 årsanställda

Våra kunder har ett behov av stöttning för att stärka sin förmåga för att uppnå ökade intäkter och sysselsättning.

LPIV fyra typer av tjänster:

 • Nätverk
 • Rådgivning och coachning
 • Kompetensutveckling och kompetensinhämtning och kompetensspridning internt till LPIV personal samt till LPIV kunder
 • Operativa tjänster

LPIVs primära kompetensområde är försäljning och markand.

LPIVs arbetsmetod kännetecknas av:

 • Vår fokusering mot intäktsskapande insatser och lönsam prissättning
 • Vårt arbetssätt – lyhört, snabbfotat och obyråkratiskt
 • Vår kompetensprofil – samtliga coacher ska ha betydande erfarenhet som egenföretagare
 • Vår pragmatism – vi tror det vi ser
 • Partnersökandet – vi syndikerar inom offentlig sektor och med branschorganisationer
 • Vår prissättning – tjänsterna är gratis eller starkt subventionerade
 • Självständigheten – stor och intressentsammansatt styrelse, passiva ägare

LPIVs verksamhet ska styras utifrån företagens behov. LPIV arbetar snabbt, obyråkratiskt och effektivt tillsammans med producenterna i nätverket för att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Västra Götaland. Våra värderingar är professionalism, produktivitet, kompetens och samhörighet och detta ska genomsyra allt vi arbetar med.