Test i grundläggande livsmedelshygien och HACCP
Vad det handlar om
Baserat på dagens föreläsning, samt Handbok i småskalig livsmedelsproduktion kommer här ett kortare kunskapstest. Du kan använda dig av det kursmaterial du vill, samt egna resonemang för hur man ska uppnå en säker livsmedelsproduktion.
För godkänt krävs svar på samtliga frågor. För väl godkänt krävs djupare resonemang som visar att du har en utökad förståelse för vikten av rutiner och HACCP för en säker livsmedelsproduktion. Kunskapstestet ska lämnas in senast den 4 oktober.
Om några av frågorna är otydliga så är det bara att kontakta mig på uppgifterna till höger.
Material
Här finns presentationen från föreläsningen om Livsmedelshygien och HACCP.
Teknisk information
Svaren behålls i webbläsaren så länge fliken är öppen. Stäng alltså inte fliken eller hemsidan om du vill behålla svaren du fyllt i.
Förklara skillnaden mellan ren och oren zon
Vilka hygienrutiner ska man ha när man hanterar oförpackade livsmedel?
Hur ska man rengöra sin livsmedelslokal för ett hygieniskt resultat?
Hur ska man gå tillväga om man vill hantera olika sorters livsmedel i samma lokal?
Vad ska du kontrollera när du tar emot varor?
Varför är det viktigt att ha kontroll på temperaturen på de livsmedel man hanterar?
Vad ska du göra för att undvika skadedjur i din livsmedelslokal och vid matlagning utomhus?
Vad bör man tänka på vid avfallshantering?
Vad innebär spårbarhet?
Hur hanterar du som livsmedelsföretagare en allvarlig reklamation?
Vilka krav finns på vatten som serveras eller används till matlagning?
Vad är en allergen?
Vilken information ska du kunna ge dina gäster om den maten du serverar?
Vad ska du tänka på vid transport av livsmedel?
Vad betyder HACCP? Vad innebär det?
Vad är ett flödeschema?
Vad är en faroanalys?
Man brukar dela in faroanalysen i 4 delar. Vilka?
Ge exempel på de olika farorna och hur man ska arbeta för att förebygga dem.
Vad är en kritisk kontrollpunkt?
Hur går man till väga för att avgöra om ett steg i livsmedelshanteringen ska klassas som en kritisk kontrollpunkt?
Vilka olika förutsättningar ska man kontrollera för att undvika mikrobiologisk tillväxt?
Kontakt & Hjälp
Cecilia Faktus
0733 79 41 34
Namn
E-postadress