Tillbaka

Gårdsbutik

För att bli Smaka på Västsverige-ansluten som gårdsbutik krävs att du uppfyller nedan kriterier.
Gårdsbutiken har möjlighet att när som helst säga upp sitt medlemskap. Turistrådet Västsverige eller Lokalproducerat i Väst har också möjlighet att utesluta gårdsbutiken ur nätverket om denne inte uppfyller de kriterier som är uppsatta.

Ett stort intresse att ta tillvara på områdets råvaror: Butiken ska ha en tydlig inköpspolicy att köpa och använda regionalt producerade råvaror och lyfta Smaka på Västsverigeproducenter.

Utveckling: Öppen för att ta in nya produkter och utveckla sitt sortiment.

Öppethållande: Gårdsbutiken ska vara öppen större delen av året och ha fasta öppettider. Viktigt att inte bara vara öppen under sommarsäsong. Undantag om gårdsbutiken baserar sin verksamhet på egenproducerade råvaror som är knutna till en viss säsong.

Vill du vara en del av Smaka på Västsverige eller veta mer kontakta då Jill Axelsson Pabst, Turistrådet Västsverige, jill.axelsson@vastsverige.com, 0708 25 39 55