Tillbaka

Producent

För att bli Smaka på Västsverige-ansluten som producent krävs att du uppfyller nedan kriterier. Producenten har möjlighet att när som helst säga upp sitt medlemskap. Turistrådet Västsverige eller Lokalproducerat i Väst har också möjlighet att utesluta producenten ur nätverket om denne inte uppfyller de kriterier som är uppsatta.

Västsvensk anda
Företaget ska vara verksamt i Västra Götalandsregionen, vara medlem i Lokalproducerat i Väst och ha ett stort intresse för miljö och hållbarhet.

Ett stort intresse att ta tillvara på områdets råvaror
Producenten ska så långt det är möjligt använda regionala råvaror. Den huvudsakliga råvaran ska vara från Västsverige, dock minst svensk, produkten ska vara producerad och förädlad i Västra Götaland. Dessa produkter kan märkas med Smaka på Västsverige sigillet. Producenten kan dock ha produkter i sitt sortiment som inte uppfyller ovan, men de får inte märkas med sigillet.

Utveckling
Producenten ska ha en tydlig affärsidé där deltagande i nätverket Smaka på Västsverige ger möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten. En given förutsättning är att producenten har viljan att med hållbart tänkande och långsiktighet utveckla sin verksamhet framåt.

Kostnad
En årlig avgift på 3000 kronor exkl. moms.

Vill du vara en del av Smaka på Västsverige eller veta mer kontakta då Jill Axelsson Pabst, Turistrådet Västsverige, jill.axelsson@vastsverige.com, 0708 25 39 55