Tillbaka

Restaurang

För att bli Smaka på Västsverige-ansluten som restaurang ska man genomgå ett fem dagar långt utvecklingsprogram. Då får man sin certifiering, och därefter är man medlem i nätverket tillsvidare. Restaurangen har möjlighet att när som helst säga upp sitt medlemskap. Turistrådet Västsverige har också möjlighet att utesluta restaurangen ur nätverket om restaurangen inte följer de kriterier som är uppsatta enligt nedan:

Förmåga att skapa en helhetsupplevelse kring måltiden i västsvensk anda: Restaurangen ska ha förmågan att skapa en helhetsupplevelse kring måltiden och ha ett stort intresse för miljö och hållbarhet.

Ett stort intresse att ta tillvara på områdets råvaror: Restaurangen ska ha en tydlig inköpspolicy att köpa och använda regionalt producerade råvaror.

Utveckling: Restaurangen ska ha en tydlig affärsidé där deltagande i nätverket Smaka på Västsverige ger möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten. En given förutsättning är att restaurangen har viljan att med hållbart tänkande och långsiktighet utveckla verksamheten i enlighet med projektets syfte, från val av råvaror, via tillagning, till måltidsupplevelsen som helhet.

Ett matlagningskunnande och en service på hög nivå förenat med balanserade menyer: Restaurangens personal har samtliga hög kompetens inom sina respektive ansvarsområden. Ett matlagningskunnande på hög nivå förenat med balanserade menyer på lokala råvaror bör känneteckna restaurangens verksamhet och inriktning.

Restaurangen ska vara öppen större delen av året, inte vara en säsongsrestaurang. När man som restaurang väl är certifierad ser Turistrådet Västsverige till att kvaliteten hålls på restaurangerna genom kontroller. Vartannat år får man besök av anonyma provätare som bedömer mat, service och helhetsupplevelsen kring måltiden.

Kostnad: Utvecklingsprogrammet kostar 15 000 kronor exkl. moms, och omfattar fem heldagsseminarier (inklusive studiebesök hos producenter), plus ett sjätte tillfälle med avslutande certifieringsfest. Därefter betalar man som ansluten en årlig kostnad på 4 000 kronor exkl. moms.  Var och en bidrar med egen tid och reskostnader. Faktura skickas i början av året.

Vill du vara en del av Smaka på Västsverige eller veta mer kontakta då Jill Axelsson Pabst, Turistrådet Västsverige, jill.axelsson@vastsverige.com, 0708 25 39 55