Tillbaka

Vägledningar

Inom projektet Affärsboosten har Lokalproducerat i Väst tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland och AgroVäst skapat ett antal vägledningar för att underlätta för dig som småskalig livsmedelsproducent. Du kan använda dem för att underlätta vid förändringar i verksamheten eller som stöd när du startar ditt livsmedelsföretag. Om du har frågor är du välkommen att kontakta någon av oss rådgivare på Lokalproducerat i Väst.

Kontakta oss här

Branschriktlinjer för småbryggerier

Branschriktlinje för småskalig gårdsslakt av kanin och fjäderfä

Handbok för småskalig livsmedelsproduktion

Skala upp din verksamhet