Röster om LPIV

Mats Kjellgren & Fredrik Håsteen
Badängens Rök och Fiskeri AB
Vi har fått stor hjälp av rådgivare på LPIV när vi öppnade vår restaurang, med allt från att rita nya köket och planera flöde genom produktionslokalerna enligt tillsynsmyndigheternas krav till att hitta personal och att utveckla företagets erbjudanden. Det som vi tycker är bra med LPIV är att de kan följa med i  utvecklingsarbetet och finns nära när man behöver hjälp att komma vidare.

Ewa Vikingsson
Kullings Kalvdans
För mig som producent är branschrådet en möjlighet att lyfta och lösa frågor tillsammans med de som är i samma bransch och ställs inför samma problem, men även att lösa större problem som återkommer i alla branscher, som till exempel logistik. När man hjälps åt går det mycket lättare att komma vidare. Branschråden fungerar också som remissinstans för LPIV så de kan få snabba svar och riktlinjer i frågor som uppkommer i deras arbete.

Jenny Söder
ÖstraGärde Gård
Jag har suttit i styrelsen för LPIV i ett drygt år som en av fyra representanter för producenterna. Vi ger styrelsen en direkt förankring till verkligheten och är med och påverkar hur LPIV ska jobba. Styrelsen träffas minst 4 gånger per år och på dessa möten lyfter vi producenternas behov, förbättringsområden och önskemål om utbildningar. Under året som gått har vi bland annat jobbat med LPIVs affärsidé för att uttrycka vem vi vänder oss till och hur vi jobbar.

Agneta Björnsdotter Berglund
Kullans Lycka
Som enmansföretagare är det ofta svårt att räcka till. Genom att ingå i Smaka på Västsverige ger det mitt företag en unik möjlighet att marknadsföra mig i ett bredare perspektiv, tillsammans med en palett av produkter av hög kvalité från Västsverige. Bland dessa duktiga producentkollegor i vårt nätverk ingår man i en helhet och man blir också ambassadör för varandras produkter. Smaka på Västsverige ger helt enkelt ett tydligt mervärde och en kvalitetsstämpel till mina produkter!