Jordhälsa i Ekologisk odling, med fokus på grönsaksodling

Välkommen på kurs! Tisdag 3 december kl 13-16:30 på Hushållningssällskapet i Skara Under denna eftermiddag kommer vi att prata jordhälsa, mull och om mikrolivet i jorden. Hur fungerar biokol och hur tillverkas denna? Vi talar även om hur man får växtnäringen att räcka under hela kulturtiden. Mellangrödor i grönsaksodling är en viktig parameter. Vi får… Read more »

Läs mer...

Kursserie – Ekologisk odling av växthustomat

Hushållningssällskapet Väst bjuder in till en fyradagarskurs i ekologisk odling av växthustomat. Kursen, som kommer att genomföras under 2019, vänder sig till Dig som är lantbruks- eller trädgårdsföretagare och vill bedriva yrkesmässig ekologisk produktion av växthustomater. De fyra kursdagarna som ska vara i Skövde, Romelanda, Tjörn och Vänersborg kommer att spridas över året och ta… Read more »

Läs mer...

Produktutveckling ger ökad lönsamhet för småskaligt mejeri

WORKSHOP OM HUR DU TILLVERKAR HÅRDOST AV KOMJÖLK ”Ostressad mjölk är god mjölk och god mjölk gör en god ost”. Det låter enkelt när tidigare ostmästare Göran Nyström beskriver varför just svensk mjölk är extra lämplig att använda för att tillverka hårdost. Göran från Nyströms Smak, leder oss i workshopen där vi får grundkunskaperna i… Read more »

Läs mer...