Älvängens Ost & Mejeri

Om Företaget

Kreativt modernt mathantverk som tar hänsyn till god miljö, hälsa och djurhållning. Älvängens Ost & Mejeri erbjuder ett sortiment av småskaligt producerade ost och mejerivaror. Företaget ligger ca 3 mil utanför Göteborg.
solhemsost@gmail.com
Svenstorp 150
446 95 älvängen
Mejeri